Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu B - nr 45B/2010

Lp. Decyzje i postanowienia
1 Numer wpisu 45B/2010
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja w sprawie wycinki drzew gat.robinia biała-20 szt.,gat.kasztanowiec zwyczajny-1 szt., gat.jesion wyniosły- 10 szt., rosnących na działce nr ewid. 9/5 w m. Górki w m.Sielec
3 Znak sprawy RS.-7635-56/2010
4 Data wydania 2010-04-01
5 Nazwa organu, który wydał postanowienie/decyzję Wójt Gminy Wiślica
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Gospodarstwo Rybackie GÓRKI Spółka z.o.o. w Górkach
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia/decyzji  
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tel. (41)3792086 wew. 33, e-mail:urzad@ug.wislica.pl, czas pracy Urzędu 7.00-15.00
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 30A/2010
12 Uwagi