Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu B - nr 46B/2010

Lp. Decyzje i postanowienia
1 Numer wpisu 46B/2010
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. robinia biała-1 szt.,kasztanowiec-2 szt.jesion-2 szt. t.,rosnących na działce nr ewid. 38 w m.Kuchary
3 Znak sprawy RS.-7635-89/2010
4 Data wydania 2010-05-11
5 Nazwa organu, który wydał postanowienie/decyzję Wójt Gminy Wiślica
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Danuta Krakowiak
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia/decyzji  
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tel. (41)3792086 wew. 33,
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 31A/2010
12 Uwagi