Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu B - nr 58B/2010

Lp. Decyzje i postanowienia
1 Numer wpisu 58B/2010
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola szara, 2 szt. drzew gatunku wierzba ,rosnących przy drodze wojewódzkiej Nr 776 Kraków- Busko Zdrój, w miejscowości Wiślica, na wysokości działki nr ewid. 1266 w km 72+095÷72+100÷72+105 strona lewa oraz 2 szt. drzew gatunku topola szara rosnących przy drodze wojewódzkiej Nr 771 relacji Wiślica- Strożyska, w miejscowości Wiślica, na wysokości działki nr ewid. 436, w km 0+720÷0+730 strona lewa i 9 szt. drzew gatunku topola szara rosnących przy drodze wojewódzkiej Nr 771 relacji Wiślica – Strożyska, w miejscowości Górki, na wysokości działki nr ewid. 38 (ark.3), w km 4+230 ÷4+245÷4+260÷4+280÷4 +670 ÷4+850÷4+860÷4+950÷5+010 strona lewa i prawa
3 Znak sprawy RS.-7635-183-1/2010/2011
4 Data wydania 2011-03-15
5 Nazwa organu, który wydał postanowienie/decyzję Wójt Gminy Wiślica
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia/decyzji  
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tel. (41)3792086 wew. 33,e-mail:urzad@ug.wislica.pl, czas pracy Urzędu 7.00-15.00
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 38A/2010, 55B/2010, 39A/2010, 57B/2010
12 Uwagi RDOŚ w terminie 30 dni nie zajął stanowiska w powyższej sprawie, w związku z powyższym zgodnie z art. 83 ust.2b,uznaje się za uzgodnienie zezwolenia