Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta typu B - nr 56B/2010

Lp. Decyzje i postanowienia
1 Numer wpisu 56B/2010
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na usunięcie 1000 m2 krzewów, podcięcie gałęzi u 16 szt. drzew, rosnących przy drodze wojewódzkiej Nr 776 Kraków - Busko Zdrój, w miejscowości Wiślica, na wysokości działki nr ewid. 1266 w km 67+942÷81+170 strona lewa oraz 500 m2 krzewów, podcięcie gałęzi u 6 szt. drzew, rosnących przy drodze wojewódzkiej Nr 771 relacji Wiślica - Strożyska, w miejscowości Wiślica, na wysokości działki nr ewid. 436, w miejscowości Górki, na wysokości działki nr ewid. 38 (ark.3), w km 0+000÷6+030, strona prawa i lewa
3 Znak sprawy RS.-7635-183/2010/2011
4 Data wydania 2011-02-17
5 Nazwa organu, który wydał postanowienie/decyzję Wójt Gminy Wiślica
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia/decyzji  
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tel. (41)3792086 wew. 33,e-mail:urzad@ug.wislica.pl, czas pracy Urzędu 7.00-15.00
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 38A/2010,55B/2010, 39A/2010
12 Uwagi