Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Numer sprawy : OR.271.7.2013. 2013-07-04 OG?OSZENIE Wiślica, dnia 27.09.2013 roku. Znak sprawy; OR.271.7.2013 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.7.20

Numer sprawy : OR.271.7.2013.
2013-07-04
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 27.09.2013 roku.

Znak sprawy; OR.271.7.2013

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.7.2013, nazwa zadania Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi.

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie:

  1. CZĘŚĆ Nr: 1 Zadanie Nr 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem na istniejącym boisku asfaltowym.
  2. CZĘŚĆ Nr: Zadanie Nr 2: Rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust 6 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.)

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Mając na względzie sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający porównanie ofert z zachowaniem zasad określonych przepisami ustawy, konieczne jest podjęcie czynności polegającej na unieważnieniu postępowania. Zawarcie umowy w kształcie przyjętym w SIWZ stanowiło by naruszenie przepisów ustawy. Jedynym dopuszczalnym w świetle prawa rozwiązaniem w tej sytuacji jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

 

                                                                        Wójt Gminy Wiślica

                                                                     mgr inż. Stanisław Krzak