Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (OR.IV.)

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Osoba chcąca zarejestrować działalność gospodarczą rejestruje ją online składając wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej za pośrednictwem formularza elektronicznego, który jest dostępny na stronie internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl  lub w BIP Ministra Gospodarki. Nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, zastąpił dotychczasowy formularz EDG-1. Wniosek ten jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS oraz urzędu skarbowego.

Osoby fizyczne, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą mogą zrobić to poprzez dowolny urząd gminy i mają kilka możliwości, aby to zrobić : 

 1. zalogować się w systemie CEIDG, wypełnić wniosek online, podpisać go podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym i złożyć go przez Internet,
 2. zalogować się w CEIDG, wypełnić wniosek online, wydrukować i dostarczyć do urzędu gminy,
 3. pomijając logowanie, wypełnić wniosek online, wydrukować i dostarczyć do urzędu gminy,
 4. pobrać i złożyć wniosek (w formie papierowej) w urzędzie gminy, gdzie zostanie on przekształcony w formę elektroniczną. Osoba taka musi posiadać przy sobie dowód osobisty.
 5. przesłać wniosek do urzędu gminy listem poleconym. Wniosek dostarczony w taki sposób musi być opatrzony podpisem potwierdzonym notarialnie.


Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z jego instrukcją wypełniania oraz przygotować niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej, określenie rodzaju działalności – należy podać w/g kodów PKD-2007.

Sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej można załatwić w Urzędzie Gminy w Wiślicy przy ul.Batalionów Chłopskich 62, pok. 4, tel. 41 379-20-18

Zakres załatwianych spraw:

 • dokonywanie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG),
 • dokonywanie zmian we wpisie do CEIDG,
 • zawieszanie działalności gospodarczej,
 • wznawianie działalności gospodarczej,
 • wykreślanie wpisu do CEIDG,
 • udzielanie informacji o przedsiębiorcach z gminnej ewidencji działalności gospodarczej istniejącej przed CEIDG, którzy zakończyli swoją działalność przed 1 lipca 2011 r.,
 • wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu wpisu z gminnej ewidencji działalności gospodarczej, dotyczącej działalności zakończonej przed 1 lipca 2011 r.,

Wszystkie informacje dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) oraz podejmowania działalności gospodarczej znajdują się na stronach internetowych:
www.ceidg.gov.pl
www.eu-go.gov.pl
www.epuap.gov.pl

Baza przedsiębiorców w CEIDG

Od 01.01.2012 r. gminne ewidencje działalności gospodarczej przestały istnieć a w zamian powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), którą prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Gospodarki.
Do zadań CEIDG należy m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i udostępnianie informacji o przedsiębiorcach. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne, każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Dane przedsiębiorców są udostępniane na stronie internetowej CEIDG (ceidg.gov.pl) poprzez wyszukiwarkę przedsiębiorców.

Prawo Polskie

http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;6058eb9a-f1be-4174-b1d8-e4d4ecd4a0bd