Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

U c h w a ł a

                                                    Uchwała Nr 1/06
                                    Gminnej Komisji Wyborczej w Wiślicy
                                       z dnia 19 października 2006 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wiślica to jest: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Wiślicy uchwala się, co następuje:
                                                                        § 1
Celem przeprowadzenia na terenie gminy Wiślica wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku powołuje obwodowe komisje wyborcze w następujących składach osobowych:
                                           Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
                                                  w Gimnazjum w Wiślicy

1. Borzęcki Robert
2. Jałocha Iwona
3. Bałaga Jan
4. Solarski Andrzej
5. Nowak Wiesława
6. Madej Monika
7. Gulińska Dorota
8. Sosnowska Kornelia
9. Kamiński Grzegorz
 
                                          Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
                                          w Szkole Podstawowej w Wiślicy

1. Mącznik Jadwiga
2. Madej Łukasz
3. Wanat Agnieszka
4. Podsiadło Agnieszka
5. Bobowski Wojciech
6. Soja Lidia
7. Madej Dorota
8. Majcher Zdzisław
9. Białkiewicz Joanna 
                                       Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
                                  w Szkole Podstawowej w Chotlu Czerwonym

1. Tałaj Tadeusz
2. Wiśniewska Teresa
3. Pawelec Mariusz
4. Kaleta Mariusz
5. Miklaszewska Aleksandra
6. Kaleta Jadwiga
7. Poznańska Krystyna
8. Kozłowska Alina
9. Siemieniec Andrzej
                                    
                                      Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
                                       w Domu Strażaka w Szczerbakowie

1. Lasak Sylwester
2. Tłustochowicz Mariusz
3. Baczyńska Barbara
4. Bochenek Robert
5. Niziołek Damian
6. Borzęcka Agnieszka
7. Szymańska Mariola
8. Kubicka Dorota
9. Jasiński Józef 
                                    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
                                         w Szkole Podstawowej
                                         w Skotnikach Dolnych

1. Gaweł Józef
2. Bobowski Bartosz
3. Nogacki Sławomir
4. Domagała Agnieszka
5. Łuczyńska Aneta
6. Szostak Dorota Zdzisława
7. Paterek Janusz
8. Krzak Dorota
9. Głombińska Barbara
                                                           § 2
Upoważnia się Wójta Gminy Wiślica do zorganizowania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych.
                                                           § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wiślicy, siedzibach poszczególnych obwodowych komisji wyborczych i umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wiślica.
                                                                     
                                                                                     Przewodniczący
                                                                          /-/Kazimierz Zbigniew Łach