Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA

Gminna Komisja Wyborcza w Wiślicy
dotycząca publicznego losowania składów osobowych komisji wyborczych.


Zgodnie z § 9 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy

zawiadamiam

że w dniu 18 października 2006 roku o godzinie 13.30 w budynku Urzędu Gminy  w Wiślicy przy ulicy Okopowej 8, w pokoju nr 13  odbędzie się publiczne losowanie członków obwodowych komisji wyborczych spośród kandydatów zgłoszonych do obwodowych komisji wyborczych: nr1 – Gimnazjum w Wiślicy, nr 2 – Szkoła Podstawowa w Wiślicy, nr 3 – Szkoła Podstawowa w Chotlu Czerwonym, nr 4 – Dom Strażaka w Szczerbakowie, nr 5 – Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych. W związku z powyższym zapraszam wszystkich pełnomocników Komitetów Wyborczych, którzy dokonali zgłoszeń kandydatów do składów w/w obwodowych komisji wyborczych o udział w losowaniu w wyznaczonym terminie.

Przewodniczący
GKW w Wiślicy
/-/ Kazimierz Łach