Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOWODY OSOBISTE (OR.V.)

DOWÓD OSOBISTY          
 

W aktualnym stanie prawnym istnieje:

  1. Możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce.
  2. Możliwość złożenia wniosku o odwód osobisty drogą elektroniczną (Poprzez platformę ePUAP). Obywatel odwiedzi Urząd wyłącznie w celu odbioru gotowego dokumentu tożsamości.
  3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny.
  4. Możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną.

 

Wydanie dowodu osobistego po razy pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat

W imieniu dziecka do 18 roku życia wniosek składa rodzic, opiekun prawny albo kurator. Dziecko, które ukończyło 5 lat musi być obecne podczas składania wniosku.

W imieniu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej wniosek składa opiekun prawny.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie dowodu.
  2. jedno aktualne kolorowe zdjęcie ("na wprost") o wymiarach 35mm x 45 mm(szerokość x wysokość).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Wiślica, budynek przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62, pok nr 4 (parter).

Telefon kontaktowy: 41 36 909 14

Termin załatwienia sprawy:

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach.

Uwagi:

Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście w obecności opiekuna ustawowego lub prawnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

 

Wydanie dowodu osobistego osobie posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego, ze wskazaniem przyczyny wymiany dowodu (np. upływ terminu ważności, utrata, zniszczenie, zmiana wizerunku twarzy).
  2. Jedno aktualne kolorowe zdjęcie ("na prosto") o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość).
  3. Dokument podlegający wymianie.

Opłaty: Wolne od opłaty

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i gminy Wiślica, budynek przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62, pok nr 4 (parter.)

Telefon kontaktowy: 41  36 909 14

Termin załatwienia sprawy:

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

 

 

Uwagi:

Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.

Dla dzieci do lat 5 dowód osobisty wydawany jest na okres 5 lat.

Dla dzieci powyżej 5 lat oraz dorosłych dowód osobisty wydawany jest na okres 10 lat.