Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.6.2011

Numer sprawy : OR.271.6.2011
2011-08-02
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 18.08.2011 roku

Numer sprawy: Or.271.6.2011

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.6.2011. Nazwa zadania: Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wiślica w roku szkolnym 2011/2012 wraz z opiekunami dowożonych i odwożonych dzieci.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

 Lista wybranych wykonawców

I.  PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC” MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, 28-100 BUSKO ZDRÓJ w zakresie następujących części zamówienia:

1). CZĘŚĆ Nr: 1 - Zadanie Nr 1 - Poranny dowóz do szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy i popołudniowego odwozu dzieci z miejscowości: Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki wraz z opiekunem dzieci

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 19 400,00 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

2). CZĘŚĆ Nr: 4 - Zadanie Nr 4: Poranny dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec wraz z opiekunem dzieci.

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 23 280,00 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

3). CZĘŚĆ Nr: 7 - Zadanie Nr 7: Popołudniowy odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 23 280,00 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

II. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BUSKU-ZDROJU, UL. BOH. WARSZAWY 118, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ w zakresie następujących części zamówienia:

1) CZĘŚĆ Nr: 2 – Zadanie Nr 2: Poranny dowóz dzieci do szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice wraz z opiekunem dzieci.

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 9 700,00 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

2) CZĘŚĆ Nr: 3 Zadanie Nr 3: Poranny dowóz dzieci do szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Hołudza i Gluzy wraz z opiekunem dzieci.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 9 700,00 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

3) CZĘŚĆ Nr: 5 – Zadanie Nr 5: Poranny dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce i Koniecmosty wraz z opiekunem dzieci.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 6 402,00 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

4) CZĘŚĆ Nr: 6 Zadanie Nr 6: Popołudniowy odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wiślicy do miejscowości Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Kocina wraz z opiekunem dzieci

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 6 402,00 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

Wybrani Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 29.08.2011 roku.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla:

I. CZĘŚĆ Nr 1 - Zadanie Nr: 1: Poranny dowóz do szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy i popołudniowego odwozu dzieci z miejscowości: Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki wraz z opiekunem dzieci.

Oferta Nr 2 -  PRZEWÓZ OSÓB OPOZDA WITOLD $ WIŚNIEWSKI RYSZARD S.C, KUCHARY 54, 28-160 WIŚLICA

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 79,84  pkt ,

Łączna punktacja  79,84 pkt.

Oferta Nr 3 - PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC” MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, 28-100 BUSKO ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja  100 pkt.

Oferta Nr 4 - PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 86,21 pkt ,

Łączna punktacja 86,21 pkt.

Oferta Nr 6 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „EWA” EWA HANSZKE, OŚ. L. CZARNEGO 1/47 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 47,62 pkt ,

Łączna punktacja   47,62 pkt.

Oferta Nr 7 - PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BUSKU-ZDROJU, UL. BOH. WARSZAWY 118, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 96,15 pkt ,

Łączna punktacja 96,15 pkt.

II. CZĘŚĆ Nr: 2 – Zadanie Nr 2: Poranny dowóz dzieci do szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice wraz z opiekunem dzieci.

Oferta Nr 2 -  PRZEWÓZ OSÓB OPOZDA WITOLD $ WIŚNIEWSKI RYSZARD S.C, KUCHARY 54, 28-160 WIŚLICA

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 79,93  pkt ,

Łączna punktacja  79,93 pkt.

Oferta Nr 3 - PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC” MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, 28-100 BUSKO ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 42,37 pkt ,

Łączna punktacja  42,37 pkt.

Oferta Nr 4 - PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 38,46 pkt ,

Łączna punktacja 38,46 pkt.

Oferta Nr 6 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „EWA” EWA HANSZKE, OŚ. L. CZARNEGO 1/47 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 23,04 pkt ,

Łączna punktacja   23,04 pkt.

Oferta Nr 7 - PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BUSKU-ZDROJU, UL. BOH. WARSZAWY 118, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja 100 pkt.

III. CZĘŚĆ Nr: 3 Zadanie Nr 3: Poranny dowóz dzieci do szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Hołudza i Gluzy wraz z opiekunem dzieci.

Oferta Nr 2 -  PRZEWÓZ OSÓB OPOZDA WITOLD $ WIŚNIEWSKI RYSZARD S.C, KUCHARY 54, 28-160 WIŚLICA

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania – 60,97  pkt ,

Łączna punktacja  60,97 pkt.

Oferta Nr 3 - PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC” MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, 28-100 BUSKO ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 56,18 pkt ,

Łączna punktacja  56,18 pkt.

Oferta Nr 4 - PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 50,51 pkt ,

Łączna punktacja 50,51 pkt.

Oferta Nr 6 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „EWA” EWA HANSZKE, OŚ. L. CZARNEGO 1/47 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 25,86 pkt ,

Łączna punktacja   25,86 pkt.

Oferta Nr 7 - PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BUSKU-ZDROJU, UL. BOH. WARSZAWY 118, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja 100 pkt.

IV. CZĘŚĆ Nr: 4 - Zadanie Nr 4: Poranny dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec wraz z opiekunem dzieci

Oferta Nr 1 -  MAT-BUS MICHAŁ WARZECHA BOGUCICE 11, SZOSA 25 A, 28-400 PIŃCZÓW Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania – 67,36  pkt ,

Łączna punktacja  67,36 pkt.

Oferta Nr 3 - PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC” MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, 28-100 BUSKO ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja  100 pkt.

Oferta Nr 4 - PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 89,55 pkt ,

Łączna punktacja 89,55 pkt.

Oferta Nr 5 - NIREGÓRALNY PRZEWÓZ OSÓB DARIUSZ OPOZDA UL. WARYŃSKIEGO 20, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 93,37 pkt ,

Łączna punktacja  93,37 pkt

Oferta Nr 6 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „EWA” EWA HANSZKE, OŚ. L. CZARNEGO 1/47 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 85,71 pkt ,

Łączna punktacja   85,71 pkt.

Oferta Nr 7 - PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BUSKU-ZDROJU, UL. BOH. WARSZAWY 118, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 83,92 pkt ,

Łączna punktacja 83,92 pkt.

V. CZĘŚĆ Nr: 5 – Zadanie Nr 5: Poranny dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce i Koniecmosty wraz z opiekunem dzieci.

Oferta Nr 2 -  PRZEWÓZ OSÓB OPOZDA WITOLD $ WIŚNIEWSKI RYSZARD S.C, KUCHARY 54, 28-160 WIŚLICA

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania – 37,33  pkt ,

Łączna punktacja  37,33 pkt.

Oferta Nr 3 - PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC” MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, 28-100 BUSKO ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 45,83 pkt ,

Łączna punktacja  45,83 pkt.

Oferta Nr 4 - PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 55,93 pkt ,

Łączna punktacja 55,93 pkt.

Oferta Nr 6 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „EWA” EWA HANSZKE, OŚ. L. CZARNEGO 1/47 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 34,14 pkt ,

Łączna punktacja   34,14 pkt.

Oferta Nr 7 - PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BUSKU-ZDROJU, UL. BOH. WARSZAWY 118, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja 100 pkt.

VI. CZĘŚĆ Nr: 6 Zadanie Nr 6: Popołudniowy odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wiślicy do miejscowości Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Kocina wraz z opiekunem dzieci

Oferta Nr 2 -  PRZEWÓZ OSÓB OPOZDA WITOLD $ WIŚNIEWSKI RYSZARD S.C, KUCHARY 54, 28-160 WIŚLICA

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania – 61,49  pkt ,

Łączna punktacja  61,49 pkt.

Oferta Nr 3 - PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC” MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, 28-100 BUSKO ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 55,93 pkt ,

Łączna punktacja  55,93 pkt.

Oferta Nr 4 - PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 66,67 pkt ,

Łączna punktacja 66,67 pkt.

Oferta Nr 6 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „EWA” EWA HANSZKE, OŚ. L. CZARNEGO 1/47 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 55,00 pkt ,

Łączna punktacja   55,00 pkt.

Oferta Nr 7 - PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BUSKU-ZDROJU, UL. BOH. WARSZAWY 118, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja 100 pkt.

VII. CZĘŚĆ Nr: 7 - Zadanie Nr 7: Popołudniowy odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice

Oferta Nr 1 -  MAT-BUS MICHAŁ WARZECHA BOGUCICE 11, SZOSA 25 A, 28-400 PIŃCZÓW Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania – 67,36  pkt ,

Łączna punktacja  67,36 pkt.

Oferta Nr 3 - PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC” MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, 28-100 BUSKO ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja  100 pkt.

Oferta Nr 4 - PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 89,55 pkt ,

Łączna punktacja 89,55 pkt.

Oferta Nr 5 - NIREGÓRALNY PRZEWÓZ OSÓB DARIUSZ OPOZDA UL. WARYŃSKIEGO 20, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 93,37 pkt ,

Łączna punktacja  93,37 pkt

Oferta Nr 6 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „EWA” EWA HANSZKE, OŚ. L. CZARNEGO 1/47 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 85,71 pkt ,

Łączna punktacja   85,71 pkt.

Oferta Nr 7 - PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BUSKU-ZDROJU, UL. BOH. WARSZAWY 118, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 83,92 pkt ,

Łączna punktacja 83,92 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionymi Wykonawcami, w zakresie zadań,  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

 

 

Wójt Gminy Wislica

mgr inż. Stanisław Krzak