Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR-341-9/10

Numer sprawy : OR-341-9/10
2010-10-08
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 18.10.2010 roku

Numer sprawy: OR-341-9/10.

 

 

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR-341-9/10.Nazwa zadania: Dostawa  węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2010/2011

 

 

            Działając na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych nie złożono żadnej oferty.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust 1, pkt 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

 

 

 

                                                                            Wójt Gminy Wiślica

                                                                          Mgr inż. Stanisław Krzak