Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego - Numer sprawy : OR-341-4/10 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-4/10
2010-04-19
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego

Wiślica 2010-04-19

Oznaczenie sprawy: Or. 341-4/10

OGŁOSZENIE

O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 Gmina Wiślica ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót budowlanych:

1. przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,

2. przy budowie wodociągu,

w ramach operacji pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica” na którą została przyznana pomoc na podstawie umowy Nr 00071-6921-UM1300094/09  z dnia 17 grudnia 2009 r. zawartej pomiędzy Gminą Wiślica i Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia złożenia ostatniego wniosku o płatność tj. do dnia 30 września 2011 r. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie - cena 100 %. Zapytanie ofertowe zawiera specyfikację zamówienia, formularz oferty oraz projekt umowy, które można odebrać w siedzibie Zamawiającego ul. Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica lub pobrać ze strony internetowej www.wislica.pl.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – w terminie do dnia 26.04.2010 roku do godz.10:00. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.

                                                                      

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK