Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK- Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego - Numer sprawy : OR-341-4/10

Numer sprawy : OR-341-4/10
2010-04-19
OG?OSZENIE

Wiślica 2010-04-27

Oznaczenie sprawy: Or. 341-4/10

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wiślica

ul. Okopowa 8,

28-160 Wiślica

tel.: (041) 379 21 06 w. 23 lub 24
fax: (041) 379 21 28
e-mail:   
www.wislica.pl

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY ZŁOŻONEJ W ODPOWIEDZI
NA ZAPYTANIE OFERTOWE

 

z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót budowlanych:

1. przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,

2. przy budowie wodociągu,         

w ramach operacji pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica” na którą została przyznana pomoc na podstawie umowy Nr 00071-6921-UM1300094/09  z dnia 17 grudnia 2009 r. zawartej pomiędzy Gminą Wiślica i Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

 

Zamawiający  informuje, iż w odpowiedzi na powyższe zapytanie do dn. 26 kwietnia 2010 r. do godz. 10.00 złożono 2 oferty.

Najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę złożyła firma „EKO-BUD” Paweł Grudziński, ul. Zawadzkiego 14, 28-200 Staszów, która zaproponowała wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie o wartości łącznej brutto 32 940 zł.

Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość wglądu do złożonych ofert. W tej sprawie proszę kontaktować się z Zamawiającym na podane nr tel.: (041) 379 21 06 w. 23 lub 24.

                                                                        Wójt Gminy Wiślica

                                                        mgr inż. Stanisław Krzak