Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIKI - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-8/08

Numer sprawy : OR-341-8/08
2008-09-19
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 26.09.2008 roku.

 

Numer sprawy OR-341-8/08

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. „Dostawa węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2008/2009 na potrzeby jednostek oświatowych oraz Urzędu Gminy w Wiślicy”. Numer sprawy OR-341-8/08

 

Działając na podstawie art. 93, ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) -  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2008/2009 na potrzeby jednostek oświatowych oraz Urzędu Gminy w Wiślicy

 

Uzasadnienie faktyczne:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93, ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Wiślica

                                                                                 mgr inż. Stanisław Krzak