Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opiniowanie wniosków o wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zierania odpadów niebezpiecznych i in (RS.7660)

Podstawa prawna
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 132, poz.662 z późn. zm) oraz art.104 KPA

Wymagane dokumenty
- wniosek przedsiębiorcy
- kopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru odpadów przez jedn. prowadzącej  wysypisko

Opłaty
- skarbowa  100 zł

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Miejsce składania wniosku
Urząd Gminy w Wiślicy