Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-3/07

 
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 21.06.2007 roku.

 

Znak sprawy: OR – 341-3/07

 

 OGŁOSZENIE

 

            Wójt Gminy ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO) na : Odbudowę dróg gminnych w miejscowościach Skotniki Dolne, Koniecmosty - unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 i pkt 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.).