Informujemy, że dnia 24.06.2021 r. (czwartek) o godz.09.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-15/06

 
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 16.11.2006 roku.

 

Znak sprawy: OR - 341/15/06

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO) na : Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Wiślica w sezonie  zimowym 2006/2007 zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał na Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Farmer” Lesław Piotrowski, oś Sikorskiego 25/7, 28-100 Busko Zdrój  za kwotę brutto  - 42 265,00 zł.