Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew (RS.7635)

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 99, poz. 1079 z późn. zm., oraz art. 104 KPA

Wymagane dokumenty
- wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
- w przypadku składania wniosków przez zarządy dróg do wniosku należy dołączyć plan wyrębu drzew zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Opłaty
- zgodnie z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie jednakowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów (Dz.U. z dnia 4 czerwca 2003 r.Nr 99,poz.906)

Tryb odwoławczy
-Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Miejsce składania wniosku
Urząd Gminy w Wislicy