Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Przetarg Nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-10/06

Numer sprawy : OR-341-10/06
2006-08-17
OG?OSZENIE

Wójt Gminy ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO) na : „DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO, WĘGLA KAMIENNEGO, MIAŁU NA SEZON GRZEWCZY 2006/2007 NA POTRZEBY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ URZĘDU GMINY W WIŚLICY” zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał na Dostawcę:

1. Zadanie Nr 1: Dostawa oleju opałowego lekkiego o zawartości siarki nie większej niż 0,5% na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wiślicy, Gimnazjum w Wiślicy oraz Muzeum -  za kwotę brutto – 240 340,00 zł - Jarosław Kapusta „TERM-OIL”,Jastrzębia 108, 26-631 Jastrzębia

 

2. Zadanie Nr 2: Dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkół Podstawowych w Hołudzy, Chotlu Czerwonym, Skotnikach Dolnych oraz Przedszkola w Wiślicy za kwotę brutto -  36 850,00 zł - HANDEL WĘGLEM TRANSPORT TOWAROWY Ryszard Cham, 28-506 Czarnocin, Swoszowice 23.