Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZCUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-3/06

Numer sprawy : OR-341-3/06
2006-03-24
OG?OSZENIE

                                                                                            Wiślica 29.05.2006 roku

 

Znak: OR-341-3/06                                                               

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO) na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO NA SIEĆ KANALIZACYJNĄ   zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał na wykonawcę PPU DOMED Sp z o.o, Ul. Tęczowa 32, 53-602 Wrocław za kwotę brutto 128 100,00 zł.

                                                                                                          Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak