Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-9/05

Numer sprawy : OR-341-9/05
2005-10-24
OG?OSZENIE

Wójt Gminy ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia powyżej 60 000 EURO) na  URZĄDZENIE TERENÓW REKREACYJNO-TURYSTYCZNYCH W WIŚLICY ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej na projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006” Priorytet – Zrównoważony rozwój obszarów Wiejskich, Działanie 2.3 – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał na wykonawcę Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Olesiński Wolica 21, 28-100 Busko Zdrój za kwotę 944 801,51 zł brutto.

 

 

                                                                                         Wójt Gminy Wiślica

                                                                                      mgr inż. Stanisław Krzak