Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-17/05

Numer sprawy : OR-341-17/05
2005-10-21
OG?OSZENIE

Wójt Gminy ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO) na Usługi szkoleniowe z języka angielskiego Metodą Callana w ramach projektu ”Nabywanie nowych umiejętności i kwalifikacji mieszkańców gminy Wiślica” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” zatwierdził propozycje Komisji Przetargowej i wybrał na wykonawcę Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC, Dorota Kubicka-Mikoś, ul. Karczówkowska 5A, 25-326 Kielce za kwotę 30 400 zł brutto.

                                                                                 Wójt Gminy

                                                                       mgr inż. Stanisław Krzk