Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZINY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-14/05 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-14/05
2005-10-03
OG?OSZENIE

                                                                                                        Wiślica 18.10.2005 roku

 

 

 

Znak: OR-341-14/05                                                               

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO) na PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI BRZEZIE, SKOTNIKI DOLNE TARGÓWKA w zakresie:

  1. BRZEZIE - działka Nr 134, 308, 313 na długości 620 m w tym: 310 m o szerokości 3,5 m i 310m o szerokości 4,00 m.
  2. SKOTNIKI DOLNE TARGÓWKA  - działka Nr 400 na długości 750 m w tym: 300 m o  szerokości  4,00 m i 450 m o szerokości 3,00 m.

            Wybrał na Wykonawcę Spółdzielnię Rzemieślniczą w Oleśnicy , ul. Nadstawie 26b, 28-220 Oleśnica na łączną wartość zamówienia -  198 899,65 zł brutto

 

                                                                                       Wójt Gminy Wiślica

                                                                                  mgr inż. Stanisław Krzak