Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : 0R-341-15/05

Numer sprawy : 0R-341-15/05
2005-10-03
OG?OSZENIE

                                                      Wiślica 18.10.2005 roku

 

 

 

Znak: OR-341-15/05                                                               

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO) na MODERNIZACJĘ DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: JURKÓW I KONIECMOSTY ORAZ KONSERWACJA CIEKU OD OLGANOWA – NIEUREGULOWANY, KONSERWACJA ROWU R-1 i R-2 , zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał na Wykonawcę Spółdzielnię Rzemieślniczą w Oleśnicy , ul. Nadstawie 26b, 28-220 Oleśnica za kwotę 243 238,78 zł brutto.

 

 

                                                                                       Wójt Gminy Wiślica

                                                                                  mgr inż. Stanisław Krzak