Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-13/05

Numer sprawy : OR-341-16/05
2005-10-03
OG?OSZENIE

                                                                Wiślica 18.10.2005 roku

 

 

 

Znak: OR-341-16/05                                                               

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO) na ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY WIŚLICA W SEZONIE 2005/2006, zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał na Wykonawcę Spółdzielnię Rzemieślniczą w Oleśnicy , ul. Nadstawie 26b, 28-220 Oleśnica za kwotę 49 946,80 zł brutto.

 

 

                                                                                     Wójt Gminy Wiślica

                                                                                    mgr inż. Stanisław Krzak