Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-10/05

Numer sprawy : OR-341-10/05
2005-07-28
OG?OSZENIE

                                                                                           Wiślica 2005.08.22.

 

 

 

Znak: OR-341-10/05                                                               

 

 

 

 

Wójt Gminy ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO) na DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W WIŚLICY W ROKU 2005/2006 i wybrał na wykonawcę:

 - zadania numer 1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju Spółka Akcyjna ul. Bohaterów Warszawy 118.  28-100 Busko-Zdrój za kwotę 41 998,03 zł brutto,

-  zadania numer 2 Przewóz Osób Opozda Witold i Wiśniewski Ryszard S.C Kuchary 54, 28-160 Wiślica na kwotę 12 073,13 zł brutto.