Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-7/05

Numer sprawy : OR-341-8/05
2005-07-07
OG?OSZENIE

                                                                                                       

 

                                      

 

                                                                                                               Wiślica 28.07.2005 roku

 

Znak: OR-341/8/05                                                                 

 

 

Wójt Gminy ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO) na  PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU W RAMACH PROJEKTU ,,EKOROZWÓJ PONIDZIA – AKTYWIZACJA GMINY WIŚLICA POPRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI, OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGU – ETAP I WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał na wykonawcę BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE ,,DOMINIK” mgr inż. ZBIGNIEW SZCZEPAŃSKI, UL. BOHATERÓW WARSZAWY 7/72, 25-361 KIELCE za kwotę 55.000,00 zł brutto.

 

 

Wójt Gminy

mgr inż. Stanisław Krzak