Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK- PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : Znak: OR-341-2/05

Numer sprawy : Znak: OR-341-2/05
2005-03-09
OG?OSZENIE

Wójt Gminy ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia powyżej 60 000 EURO) na  Przebudowę dróg gminnych i lokalnych w miejscowościach: Szczytniki, Szczerbaków, Chotel Czerwony, Łatanice, Górki

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na projekt realizowany w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

“Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez przebudowę dróg gminnych i lokalnych – etap I”

w ramach

Priorytetu 3 – Rozwój lokalny

Działanie 3.1 – Obszary wiejskie

zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał na wykonawcę Marian Wojtas – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,, DROKAM – PIASECZNO”, Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów za kwotę 1 835 273,33 zł brutto.