Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : ZGK.341/4/2004

Numer sprawy : OR - 341-1/05
2005-02-14
OG?OSZENIE

                                                                                               Wiślica 2005.03.03.

 

 

 

Znak: OR-341/1/05                                                                

 

 

 

 

Wójt Gminy ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO) na KOPANIE I RENOWACJE ROWÓW, USŁUGI KOPARKĄ, RÓWNIARKĄ, USŁUGI TRANSPORTOWE ORAZ ZAKUP KRĘGÓW  zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał na wykonawcę SPÓŁDZIELNIE RZEMIEŚLNICZĄ W OLEŚNICY, UL. NADSTAWIE 26B, 28-220 OLEŚNICA za cenę 28 515, 06 brutto.

 

                                           Wójt Gminy Wiślica

                                                                                    mgr inż  Stanisław Krzak