Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szcunkowej poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR 341/4/04

 

Numer sprawy : OR 341/4/04
2004-11-10
OG?OSZENIE

Wójt Gminy ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego(wartość przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO) na Dostawę Sprzętu Komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i umeblowania biurowego na potrzeby Gminnego Centrum Informacji,   zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał na wykonawcę dla zadania nr 1 Bajt Computers Jan Treliński, ul. Partyzantów 25 A, 28-100 Busko-Zdrój, za cenę 26 719,34 zł brutto, natomiast unieważnił przetarg dla zadania nr 2 zgodnie z art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
                                                                                     Wójt Gminy
                                                                             mgr inż. Stanisław Krzak