Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia Radnych Urzędu Gminy 2007

Stanisław Borzęcki
JPEGos.m. str..1.jpeg

JPEGos.m.str..2.jpeg

JPEGos.m.str..3.jpeg

JPEGos.m.str..4.jpeg

 


Grzegorz Jasiński


Tadeusz Nowak
PDFNowak.pdf

 


Marek Sieradzki
PDFSieradzki.pdf

 


Jarosław Jaworski
PDFJaworski.pdf

 


Alina Szostak
PDFSzostak.pdf

 


Stanisław Bystrzanowski
PDFBystrzanowski.pdf

 


Jan Krzyżak


Sylwester Filosek

PDFFilosek.pdf

 

Tadeusz Mysior
PDFMysior.pdf

 


Stanisław Kochański


Robert Sygut
PDFSygut.pdf

 


Stanisław Gruchała
PDFGruchala.pdf

 


Andrzej Wnuk
 

 


Edward Szostak
PDFSzostak (1).pdf