Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/15/04

Numer sprawy : RS.341/15/04
2004-08-10
OG?OSZENIE
 

            OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Wiślica ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 60000 EURO) na Przebudowę dróg dojazdowych do pól, z a t w i e r d z i ł propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał na wykonawcę :

Spółdzielnię Rzemieślniczą w Oleśnicy ul. Nadstawie 26b, 28-220 Oleśnica za cenę 124.982,90 zł brutto.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Stanisław Krzak