Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi z terenu Gminy Wiślica.

Odpady z terenu Gminy Wiślica są zagospodarowywane na wysypisku odpadów w Staszowie; PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów

Gmina Wiślica osiągnęła następujące poziomy recyklingu:
    . poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  0,7%
    . poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw   sztucznych i szkła  18,7 %
    . poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe  100 %

Na terenie miejscowości Wiślica będą się znajdować trzy pojemniki tzw. dzwony do segregacji odpadów z podziałem na papier, szkło, plastik