Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/09/04

Numer sprawy : RS.341/09/04
2004-05-12
OG?OSZENIE
 
    1. OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Wiślica ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 60000 EURO) na usługi wykonywane koparką, równiarką oraz transport kamienia na terenie gminy Wiślica, z a t w i e r d z i ł propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał :

1/ na usługi koparko-spycharką - Spółdzielnia Rzemieślnicza ul. 7 Źródeł 8 28-400 Pińczów za cenę 45,00 zł/godz. /netto/ i 3,60 zł za 1 mb przy kopaniu i odmulaniu rowów na głębokość 30 cm

2/ na usługi równiarką - Z.B.E. “EKOROB” Roboty Ziemno-Drogowe Robert Lewandowski, Miernów 63, 28-425 Złota za cenę 52,00 zł/godz. / netto/

3/ na transport kamienia z rozłożeniem – Spółdzielnia Usług Rolniczych w Wiślicy z/s w Gorysławicach za cenę 0,34 zł 1 tono/km /netto /

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Stanisław Krzak