Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30000 EURO - Numer sprawy : RS.341/03/04

Numer sprawy : RS.341/03/04
2004-01-27
OG?OSZENIE

                                                                                           Wiślica 2004-01-27
Znak: RS– 341/03/04

 

 

         OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wiślica ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30000 EURO) na zakup paliw płynnych do autobusów szkolnych i samochodu służbowego z a t w i e r d z i ł propozycję Komisji Przetargowej Urzędu i unieważnił przetarg zgodnie z art.27b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, gdyż wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.

 

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Stanisław Krzak