Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/19/03 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/19/03
2003-08-18
PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO
 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Wójt Gminy Wiślica, 28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8, woj. świętokrzyskie, pow. buski, tel. 041 3792106, www.ug.wislica.pl, e-mail: , ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego, węgla kamiennego, miału węglowego na sezon grzewczy 2003/2004 na potrzeby jednostek oświatowych oraz Urzędu Gminy w Wiślicy (dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 2).(PKWiU: 23.20.1)

Zadanie 1: Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wislicy i Gimnazjum w Wiślicy w ilości 100000 litrów

Zadanie 2 : Dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy Wislica, Szkół Podstawowych w ;Hołudzy, Chotlu Czerwonym, Skotnikach oraz Przedszkola w Wiślicy :

       *  węgiel orzech I – 55 ton

 • miał węglowy - 50 ton
  Miejsce realizacji: gmina Wiślica.
  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
  Termin realizacji (wymagany) - sezon grzewczy 2003/2004.
  Wadium:

 • dla całości zamówienia - 4400,00 zł.

 • dla zadania Nr 1 - 4000,00 zł

 • dla zadania Nr 2 - 400,00 zł
  Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 10,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 4, lub za zaliczeniem pocztowym.
  Uprawniony do kontaktów z oferentami - Waldemar Błachut, e-mail:
  , tel. /041/ 379-20-47, lok. 4, w godz. 7:00 – 15:00.
  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 5 - sekretariat.
  Termin składania ofert upływa dnia 15.09.2003 o godzinie 10:00.
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.09.2003 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 8.
  Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
  W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
  spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

                                                                                 Wójt Gminy

                                                                       mgr inż. Stanisław Krzak

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK