Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/19/03

Numer sprawy : RS.341/19/03
2003-08-18
OG?OSZENIE
                                                                                               Wiślica 2003-09-29

Wójt Gminy Wiślica ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia powyżej 30000 EURO) na Dostawę węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy Wiślica, Szkół Podstawowych w: Hołudzy, Chotlu Czerwonym, Skotnikach Dolnych oraz Przedszkola w Wiślicy z a t w i e r d z i ł propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał za kwotę 32.290,00 zł /brutto/ na dostawcę Firmę Handel Węglem Transport Towarowy Ryszard Cham Swoszowice 23 28-506 Czarnocin

 

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Stanisław Krzak

 

                                                                                               Wiślica 2003-09-29
        Wójt Gminy Wiślica ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia powyżej 30000 EURO) na Dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w  Wiślicy  zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał za kwotę 135.000,00 zł /brutto/ na dostawcę Przedsiębiorstwo "EKO"Sp.z o.o. ul. Kolejowa 39A,26-065 Piekoszów

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Stanisław Krzak