Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/17/03

Numer sprawy : RS.341/17/03
2003-08-06
OG?OSZENIE

Wiślica, dn. 2003.08.18.

Wójt Gminy Wiślica ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 30000 EURO) na Dowóz Dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Wiślicy w roku szkolnym 2003/2004 zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał za kwotę 28767,22 zł /brutto/ na Przewoźnika Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Busku – Zdroju

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Stanisław Krzak