Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/15/03

Numer sprawy : RS.341/15/03
2003-08-01
OG?OSZENIE
                                                                                              Wiślica 2003-08.18

Wójt Gminy Wiślica ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 30000 EURO) na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację dróg gminnych           z a t w i e r d z i ł  propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy     i wybrał za kwotę 29.890,00 zł /brutto/ na wykonawcę NOT Rada w Tarnobrzegu Zespół Usług Technicznych i Projektowych ul. 1 Maja 8 39-400 Tarnobrzeg

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Stanisław Krzak