Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/12/03

Numer sprawy : RS.341/12/03
2003-08-01
OG?OSZENIE
                                                                                             Wiślica 2003-08-11

Wójt Gminy Wiślica ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30000 EURO) na Wykonannie prac remontowo-konserwatorskich w Domu Długosza w Wiślicy zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej Urzędu i wybrał na wykonawcę firmę “SIMA ART” Sp.z o.o. Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki ul. D.Jurandówny 22 A 30-375 Kraków za cenę 107.990,72 zł

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Stanisław Krzak