Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/6/03 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/6/03
2003-05-14
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Wójt Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica ogłasza przetarg
nieograniczony na usługi wykonywane koparką, równiarką oraz transport kamienia na terenie gminy Wiślica.
Miejsce realizacji: miejscowości z terenu gminy Wiślica.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Dopuszcza się składania oferty częściowej.

Termin realizacji (wymagany) – 31.12.2003 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100 %

Warunki przystąpienia do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 8 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – inż.Waldemar Błachut, tel. /041/ 379-21-28, pok. Nr 8,w godz. 7-15.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Sekretariat urzędu pok.Nr 5.

Termin składania ofert upływa dnia 21.05.2003 r.o godz. 9:00.

Otwarcie ifert nastąpi dnia 21.05.2003 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego,pok. Nr 8

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art.22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe tj. określone w warunkach przystąpienia do przetargu.

Wójt Gminy

mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK