Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/6/03

Numer sprawy : RS.341/6/03
2003-05-14
OG?OSZENIE
 

                                                                                       Wiślica 2003-05-30

 

Wójt Gminy Wiślica ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 30000 EURO) na usługi wykonywane koparką, równiarką oraz transport kamienia na terenie gminy Wiślica, z a t w i e r d z i ł propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał :

1/ na usługi koparko-spycharką - Spółdzielnia Rzemieślnicza ul. 7 Źródeł 8 28-400 Pińczów za cenę 49,54 zł/godz. /brutto/

2/ na usługi równiarką - Z.B.E. “EKOROB” Roboty Ziemno-Drogowe Robert Lewandowski, Miernów 63, 28-425 Złota za cenę 58,85 zł/godz. / brutto/

3/ na odmulanie rowów - Zakład Usługowy WOD-GAZ Czesław Sztuk, Suchowola 56a, 28-130 Stopnica za cenę 3,75 zł/mb /brutto/

4/ na transport kamienia – Zakład Usługowy WOD-GAZ Czesław Sztuk, Suchowola 56a , 28-130 Stpnica za cenę 0,321 zł/tono-km / brutto

 

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Stanisław Krzak