Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/4/03 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/4/03
2003-05-07
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO
Wójt Gminy Wiślica, 28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8, woj. świętokrzyskie, pow. buski, tel. 041 3792106, www.ug.wislica.pl, e-mail: , ogłasza przetarg nieograniczony na BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY W MIEJSCOWOŚCI KOBYLNIKI - WIŚNIÓWKI, 
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) – 30.05.2003.
Wadium - 900 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:     cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 8, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Waldemar Błachut, e-mail: , tel. /041/ 379-21-28, lok. 8, w godz. 7.00-15.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 5 -  sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2003 o godzinie 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.05.2003 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 8.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:


WYNIK