Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30000 EURO - Numer sprawy : RS.341/05/03

Numer sprawy : RS.341/05/03
2003-05-05
OG?OSZENIE
                                                                                          Wiślica 2003-0 5-27

Wójt Gminy Wiślica ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 30000 EURO) na dostawę sprzętu komputerowego i opragramowania na potrzeby Urzędu Gminy Wiślica z a t w i e r d z i ł propozycję Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Wiślicy i wybrał za kwotę 24.790 zł /brutto/ na dostawcę sprzętu firmę eltraKON KOMPUTERY S.C. K.Kondek& W.P..Kowalczyk ul. Poprzeczna 1. 28-100 Busko Zdrój.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Stanisław Krzak