Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr. XXIX/2013 z dnia 28 luty 2013

Uchwała Rady Gminy - 28 luty 2013 r.

Uchwała nr 237 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok  

PDF237.pdf (433,63KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 luty 2013 r.

Uchwala nr 238 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2013 - 2033.

PDF238.pdf (2,09MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 luty 2013 r.

Uchwała nr 239 - w sprawie przekazania środków dla Policji.

PDF239.pdf (325,97KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 luty 2013 r.

Uchwała nr 240 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

PDF240.pdf (192,20KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 luty 2013 r.

Uchwała nr 241 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

PDF241.pdf (216,78KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 luty 2013 r.

Uchwała nr 242 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

PDF242.pdf (1,47MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 luty 2013 r.

Uchwała nr 243 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/235/2013  z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2013 rok.

PDF243.pdf (271,35KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 luty 2013 r.

Uchwała nr 244 - w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa zawartego

w uchwale Nr XXVIII/236/2013 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2013 rok.

PDF244.pdf (416,83KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 luty 2013 r.

Uchwała nr 245 - w sprawie zatwierdzenia  taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

PDF245.pdf (1,04MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 luty 2013 r.

Uchwała nr 246 - w sprawie wyrażenie zgody na ponowne wynajęcie części działki ozn. Nr 1027 położonej w Wiślicy.

PDF246.pdf (331,43KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 luty 2013 r.

Uchwała nr 247 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Wiślicy za 2012 rok.

PDF247.pdf (1,30MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 luty 2013 r.

Uchwała nr 248 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 645 położonej w Łatanicach

stanowiącej wlasności Gminy Wiślica

PDF248.pdf (301,31KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 luty 2013 r.

Uchwała nr 249 - w sprawie zmiany uchwały nr VIII/73/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 22 czerwca 2011r.,

w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiślica

oraz warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.

PDF249.pdf (597,26KB)