Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr. XXX/2013 z dnia 28 marca 2013

Uchwała Rady Gminy - 28 marca 2013 r.

Uchwała nr 250 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2013 - 2033.

PDF250.pdf (1,57MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 marca 2013 r.

Uchwała nr 251 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

PDF251.pdf (1,50MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 marca 2013 r.

Uchwała nr 252 - w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

PDF252.pdf (211,78KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 marca 2013 r.

Uchwała nr 253 - w sprawie zamiany uchwały Nr XXVIII/235/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2013 rok.

PDF253.pdf (249,28KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 marca 2013 r.

Uchwała nr 254 - w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy  2014.

PDF254.pdf (144,24KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 marca 2013 r.

Uchwała nr 255 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 208 położonej w Hołudzy

stanowiącej własność Gminy Wiślica

PDF255.pdf (313,20KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 marca 2013 r.

Uchwała nr 256 - w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na rok 2013".

PDF256.pdf (681,31KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 marca 2013 r.

Uchwała nr 257 - w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Wiślica z dnia 19 lutego

2009 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach

podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiślica.

PDF257.pdf (728,98KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 marca 2013 r.

Uchwała nr 258 - w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/249/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 luty 2013 r., w sprawie

określenia przystankw komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiślica oraz warunków

i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.

PDF258.pdf (572,29KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 marca 2013 r.

Uchwała nr 259 - w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr. XXXVIII/238/2010 Rady Gminy Wiślica

z dnia 27.01.2010 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni

Ścieków na terenie Gminy Wiślica".

PDF259.pdf (1,14MB)