Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr. XXXIII/2013 z dnia 27 czerwca 2013

Uchwała Rady Gminy - 27 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 277 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania

budżetu gminy Wiślica 2012 r.

PDF277.pdf (150,44KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 27 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 278 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wiślica z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

PDF278.pdf (153,52KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 27 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 279 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury -

Muzeum Regionalnego w Wiślicy za 2012 rok.

PDF279.pdf (507,86KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 27 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 280 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2013 -2033.

PDF280.pdf (1,15MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 27 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 281 - w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych

kredytów.

PDF281.pdf (243,19KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 27 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 282 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

PDF282.pdf (2,27MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 27 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 283 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek ozn. Nr 301/3, 301/4, 301/12, 301/14, 301/15 oraz

części działki ozn. Nr 298/4, położonych w Gorysławicach.

PDF283.pdf (342,45KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 27 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 284 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

PDF284.pdf (325,40KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 27 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 285 - w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości.

PDF285.pdf (356,20KB)