Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr. XXXV/2013 z dnia 10 września 2013

Uchwała Rady Gminy - 10 września 2013 r.

Uchwała nr 293 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

PDF293.pdf (2,56MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 10 września 2013 r.

Uchwała nr 294 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Wiślica na lata 2013 - 2033.

PDF294.pdf (1,31MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 10 września 2013 r.

Uchwała nr 295 - w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania

i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii

elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

PDF295.pdf (379,86KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 10 września 2013 r.

Uchwała nr 296 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej

wyznaczenia Solecko - Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

PDF296.pdf (871,14KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 10 września 2013 r.

Uchwała nr 297 -  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki ozn. Nr 373/8, położonej w Sielcu.

PDF297.pdf (308,57KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 10 września 2013 r.

Uchwała nr 298 - w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie działki ozn. Nr 373/6, położonej w Sielcu

oraz działek ozn. Nr 1358/2, 1536/2, położonych w Jurkowie.

PDF298.pdf (355,23KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 10 września 2013 r.

Uchwała nr 299 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek ozn. Nr 535/8, 535/11, położonych w Wiślicy,

stanowiących własność Gminy Wiślica.

PDF299.pdf (308,26KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 10 września 2013 r.

Uchwała nr 300 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 535/12 położonej w Wiślicy,

stanowiącej własność Gminy Wiślica.

PDF300.pdf (342,82KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 10 września 2013 r.

Uchwała nr 301 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 1117 położonej w miejscowości

Jurków, stanowiącej własność Gminy Wiślica.

PDF301.pdf (315,20KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 10 września 2013 r.

Uchwała nr 302 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/207/09 z 30 września 2009 roku w sprawie:

  1. przystapienia Gminy Wiślica do Stowarzyszenia  - lokalna grupa rybacka o nazwie "LGR Świętokrzyski Karp" z późn zm.
  2. udzielenia pełnomocnictwa  do pełnego reprezentowania Gminy Wiślica w Stowarzyszeniu lokalna grupa rybacka o nazwie "LGR Świętokrzyski Karp".

PDF302.pdf (396,04KB)